Γνήσια Ανταλλακτικά Opel , Αξεσουάρ Λιπαντικά, Τα πάντα για το Opel σου μόνο στους ειδικούς

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΔΕΙΝΧΕΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΑΤΙ ?

18/12/2018
από John Doe

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΑΚΙ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΑΣ ?

Σε πολλά μοντέλα αυτοκινήτων τοποθετούνται μπαταρίες υγρού τύπου µε ένα «γυάλινο µάτι». Το «γυάλινο µάτι» δίνει µέσω μιας ένδειξης χρωματισμού πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης και για την στάθμη οξέων της μπαταρίας.

Η ανίχνευση µόνο ενός στοιχείου είναι αρκετή για µια προκαταρκτική αξιολόγηση της κατάστασης φόρτισης.

Πριν γίνει ένας οπτικός έλεγχος στο «γυάλινο µάτι», θα πρέπει πρώτα µε την λαβή ενός κατσαβιδιού να γίνει ένα ελαφρό χτύπημα πάνω στο «γυάλινο µάτι». Φυσαλίδες αέρα, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ένδειξη, ανεβαίνουν µε αυτόν τον τρόπο προς τα πάνω. Έτσι η ένδειξη του «γυάλινου ματιού» γίνεται πιο ακριβής.

Παρατηρήσεις:

  • Κατά την φόρτιση της μπαταρίας αυξάνεται η Πυκνότητα οξέων µόνο στην περιοχή των πλακών.
  • Η αύξηση της Πυκνότητας οξέων πάνω από τις πλάκες γίνεται µέσω διάχυσης. Το «γυάλινο µάτι» όμως ανιχνεύει την Πυκνότητα οξέων µόνο πάνω από τις πλάκες.

Αυτό σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στα ακόλουθα λανθασμένα συμπεράσματα:

  • Παρόλο, που η µπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη το «γυάλινο µάτι» δείχνει μαύρο. Αυτό οφείλεται, στο ότι ο Ηλεκτρολύτης µε υψηλή Πυκνότητα οξέων δεν έχει ακόμα αναμειχτεί µε τον Ηλεκτρολύτη µε χαμηλή Πυκνότητα οξέων.
  • Αυτή η διαδικασία ανάμιξης (διάχυση) μπορεί να διαρκέσει μερικές μέρες.
  • Για µια σωστή αξιολόγηση της κατάστασης μπαταρίας θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος μπαταρίας µε ένα όργανο ελέγχου ταχείας εκφόρτισης.