Γνήσια Ανταλλακτικά Opel , Αξεσουάρ Λιπαντικά, Τα πάντα για το Opel σου μόνο στους ειδικούς

Selenia

Selenia
7.35
SE10W40TD1L
Part number: 10911619
+

9.24
SE75W85ZC
Part number: 76044E18EU
+

9.75
SE10W4020K1L
Part number: 70021E18EU
+

11.36
SE0540MPG1
Part number: 70552EF8EU
+

11.66
SE05W40WR1L
Part number: 70157EF8EU
+

11.90
SE05W40SPE1
Part number: 70547EF8EU
+

12.23
SE75WGF
Part number: 76008E18EU
+

12.28
SE05W40PEM1L
Part number: 70026EF8EU
+

12.40
SE75W85TT
Part number: 76003E18EU
+

12.46
Selenia 10W40 Gold (10x2LT)
SE10W40GO
Part number: 12013707
+

12.65
Selenia 10W40 Turbo Diesel (10x2Lt)
SE10W40TD
Part number: 10913701
+

12.83
Selenia 10W40 20K Alfa Romeo (10x2Lt)
SE10W4020KAR
Part number: 16403701
+