Γνήσια Ανταλλακτικά Opel , Αξεσουάρ Λιπαντικά, Τα πάντα για το Opel σου μόνο στους ειδικούς

Aral

Aral
5.04
Aral BlueTronic 10W40 (12x1 LT)
AR20488
Part number: 14F736
+

6.94
Aral HighTronic 5W40 (12x1 Lt)
AR20637
Part number: 1505B4
+

8.43
AR20478
Part number: 14F7FD
+

18.65
Aral BlueTronic 10W40 (4x4 Lt)
AR20484
Part number: 154FE6
+

21.82
AR11430
Part number: 15554B
+

23.41
AR11465
Part number: 15BBD4
+

25.49
AR10625
Part number: 15BCD5
+

33.73
Aral SuperTronic LL III SAE 5W30 (4x4 Lt)
AR20479
Part number: 15503C
+

77.77
AR11438
Part number: 15BC5E
+

81.34
AR11462
Part number: 15BBD1
+

92.06
Aral MegaTurboral LA 10W40 (20 Liter)
AR13962
Part number: 15BD3B
+